Д-01. Символ на двойното щастие
размер: 36х36мм.
Цена: 5 лв.
Д-02. Меандър
размер: 33х18мм.
Цена: 5 лв.
Д-03. Знак на Атлантите
размер: 45х22мм.
Цена: 5 лв.
Д-04. Азъ
Буки
Веди
Глагол
размер: 46х17мм.
Цена: 5 лв.
Д-05. Космическа костенурка
размер: 38х30мм.
Цена: 5 лв.
Д-06. Космическа костенурка
размер: 42х34мм.
Цена: 5 лв.
Д-07. Тангра
диаметър: 36мм.
Цена: 5 лв.
Д-08. Тангра с руни
диаметър: 36мм.
Цена: 5 лв.
Д-09. Азъ
диаметър: 36мм.
Цена: 5 лв.
Д-10. Буква "Ъ"
размер: 40х34мм.
Цена: 5 лв.
Д-11. Розета
диаметър: 52мм.
Цена: 5 лв.
Д-12. Български рунически знак
диаметър: 35мм.
Цена: 5 лв.
Д-13. Руни
диаметър: 35мм.
Цена: 5 лв.
Д-14. Канатица
размер: 37х37мм.
Цена: 5 лв.
Д-15. И-Дзин
размер: 41х41мм.
Цена: 5 лв.
Д-16. Знакът на Бялата Майка
диаметър: 35мм.
Цена: 5 лв.
Д-17. Медальон
диаметър: 35мм.
Цена: 5 лв.
Д-18. Канатица (Мотив от чипровски килим)
размер: 37х37мм.
Цена: 5 лв.
Д-19. Галактическа пеперуда
(Космогония на Маите)
диаметър: 35мм.
Цена: 5 лв.
Д-20. Българска затворена свастика
размер: 37х37мм.
Цена: 5 лв.