Д-241. Равнораменен кръст
размери: 44x44 мм.
Цена: 6 лв.
Д-242. Семе на Живота
размери: 35x53 мм.
Цена: 6 лв.
Д-243. Елбетица
размери: 35x53 мм.
Цена: 6 лв.
Д-244. Народът на Вълка
размери: 35x53 мм.
Цена: 6 лв.