Д-41. Скарабей
размери: 30х38 мм
Цена: 5 лв.
Д-42. Скарабей
размери: 30х38 мм
Цена: 5 лв.
Д-43. Триквестор
размери: 38х36 мм
Цена: 5 лв.
Д-44. Бастет
размери: 25х44 мм.
Цена: 5 лв.
Д-45. Розета
диаметър: 45 мм.
Цена: 5 лв.
Д-46. Богородица
размери: 32х44 мм.
Цена: 5лв.

Д-47. Азъ
размери: 31х31 мм.
Цена: 5 лв.
Д-48. Буки
размери: 31х31 мм.
Цена: 5 лв.
Д-49. Веди
размери: 31х31 мм.
Цена: 5 лв.
Д-50. Глаголи
размери: 31х31 мм.
Цена: 5 лв.
Д-51. Кръст
размери: 50х70 мм.
Цена: 7лв.
Д-52. Дървен кръст
размери: 75х53 мм.
Цена: 5 лв.

Д-53. Дървен кръст
размери: 55х40 мм.
Цена: 5 лв.
Д-54. Дървен кръст
размери: 55х40 мм.
Цена: 5 лв.
Д-55. Дървен кръст
размери: 55х40 мм.
Цена: 5 лв.
Д-56. Плакет
размери: 58х58 мм.
Цена: 10лв.
Д-57. Кутийка-6
размери:
външно - 70х70x27мм.
вътрешно - 58х58х12мм.
Цена: 15лв.
Д-58. Кутийка
размери:
външно - 82х64x26мм.
вътрешно - 71х44х11мм.
Цена: 20лв.
Д-59. Космическа костенурка - за залепяне
размери: 71х53мм.
Цена: 5лв.
Д-60. Кутийка
размери:
външно - 71х71x26мм.
вътрешно - 43х43х11мм.
Цена: 20лв.